Avukatlık mesleğinin belki de en zor yanı sürekli değişen kurallara hakim ve onları takip ediyor olmanız gerekliliğidir. Bu bölümümüzde Akkaya Hukuk çalışanları “blog” tadındaki paylaşımlarıyla sizlere güncel hukuk haberlerini aktarmayı amaçlamaktadır.

Değişiklik tablosu

15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda, 6183 s...

Anayasa Mahkemesi’nin Vergilendirme

Anayasa Mahkemesi’nin Vergilendirme Suretiyle Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahalenin Belirlilik Ve Öngörülebilirlik Kriterlerini Taşıyan Bir Kanuna Dayanıp Dayanmadığının İncelenmesine İlişkin Kararı

Ba...

Anayasa Mahkemesi Marka Hakkı

Anayasa Mahkemesi 14.12.2016 tarihli 2016/148 E. ve 2016/189 K. sayılı kararıyla, 24.6.1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) markanın kullanılmaması durumunda iptalini öngören 14.madd...

Büyükesat Mah. Fethiye Sok. No: 14 Çankaya

Ankara-Türkiye

Telefon:+90 (312) 439 3131

Faks:+90 (312) 439 3103

GermanEnglishTurkey