BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 1. MADDE (406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu) Değişiklik Öncesi Düzenleme Değişiklik Sonrası Düzenleme Madde Gerek&cce...