Akkaya Papers’ın dördüncü sayısında, Yudum Özçelik, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu’nun 101, 102 ve 103’üncü maddelerinde tebligat usulüne ilişkin olarak yapılan değişiklikleri incelemektedir.

Büyükesat Mah. Fethiye Sok. No: 14 Çankaya

Ankara-Türkiye

Telefon:+90 (312) 439 3131

Faks:+90 (312) 439 3103

GermanEnglishTurkey