Akkaya Avukatlık Bürosu, Av. Serpil Akkaya ve Av. Prof. Dr. Mustafa Akkaya tarafından 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Yerel ve uluslararası kurumsal müvekkillerine konusunda uzmanlaşmış danışman ve avukatlardan oluşan hukukçu kadrosu ile bir “takım” olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Akkaya Avukatlık Bürosu, vergi ve idare hukuku başta olmak üzere, mali hukuk, sözleşmeler, şirketler, birleşme& devralmalar, rekabet, regülasyon, telekomünikasyon hukuku ve tahkim& dava olmak üzere geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterilen alanlarda davaların vekil sıfatıyla izlenmesi yanında karşılaşılan hukuki sorunlarla ilgili mütalaa verilmesi, akdedilecek sözleşmelere ilişkin ön çalışmaların yapılması, sözleşme metninin oluşturulması, mali, iktisadi ve hukuki risk analizlerinin yapılması ve açılması muhtemel davalarda süreç ve sonuçlarına ilişkin görüş verilmesi ve profesyonellerden oluşan gruplara hukuki ve mali konularda seminerler düzenlenmesi hizmetlerini de sunmaktadır. Büromuz, özel uzmanlık gerektiren konularda 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci maddesi çerçevesinde akademisyenlerden danışmanlık hizmeti almakta, diğer hukuk bürolarıyla çözüm ortaklığı temelinde işbirliği yapmaktadır.

Akkaya Avukatlık Bürosu’nun amacı, müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektörleri ve sektör özelliklerini irdeleyerek, mevcut ve olası ihtiyaçları saptamak; ihtiyaçları karşılayıcı, menfaatleri koruyucu, riskleri önleyici hukuki çözümler sunarak, müvekkilin ticari başarısı ve devamlılığı için gerekli, hukuki riskleri minimize eden bir altyapıyı oluşturmak ve devamını sağlamaktır. Bu yaklaşım, Akkaya Avukatlık Bürosu’na telekomünikasyon, otomotiv, inşaat, tekstil, gıda gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve çok uluslu şirketlerden oluşan müvekkilleriyle uzun soluklu ilişkiler tesisini mümkün kılmıştır.